Ban Giám Đốc

Ông NGUYỄN NHẬT HOÀNG

Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Nhật Hoàng sinh năm 1976 tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Trước khi đảm nhận vị trí Tổng Giám Đốc tại Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda), ông Hoàng đã có trên 10 năm đảm nhận vị trí Giám đốc kinh doanh tại các công ty: Công ty Unipresident; công ty TNHH TANS Việt Nam; công ty CJ Minh Đạt.

Trình độ học vấn: Cử nhân Quản Trị Kinh doanh tại Đại học Đà Lạt.

Ông NGUYỄN VĂN TRUNG

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Văn Trung là một trong những thành viên quan trọng trong ban điều hành của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa trong suốt hơn 30 năm qua. Ông có những đóng góp đáng ghi nhận với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Ông Nguyễn Văn Trung là người đã xây dựng một hệ thống Tài chính – Kế toán nhất quán của Công ty và góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.

Ông tốt nghiệp Trường Đại Học Tài chính kế toán, đảm nhận vị trí kế toán trưởng từ năm 1990, trở thành Phó Giám đốc từ năm 2008; từ 15/6/2019 Ông là Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng và chính thức trở thành Phó Tổng Giám Đốc kiêm GĐ Tài chính từ 1/9/2021.

THÀNH VIÊN