Hội Đồng Quản Trị

Ông NGUYỄN VĂN SANG

Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Văn Sang là thành viên sáng lập của F.I.T từ những ngày đầu. Trên cương vị Chủ tịch HĐQT F.I.T, ông Sang chịu trách nhiệm điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của HĐQT F.I.T. Đồng thời, ông Sang cũng đảm nhiệm việc xây dựng, định hướng chiến lược hoạt động và phát triển của F.I.T trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Ông Sang tốt nghiệp Đại học và lấy bằng Thạc sỹ Tài chính tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Trước khi tham gia thành lập F.I.T, ông Sang có nhiều năm kinh nghiệm về kinh doanh, bán hàng, quản trị, tài chính… tại Procter&Gamble Việt Nam (P&G Việt Nam), Shell Gas Haiphong Ltd…

Ông NGUYỄN NGỌC BÍCH

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Ngọc Bích đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều công ty khác nhau: Công ty CP FIT Cosmetics, Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm, Công ty CP Dược phẩm Cửu Long, Công ty CP FIT Consumer, Công ty CP Dược phẩm Benovas.

Ông NGUYỄN NINH DŨNG

Thành viên HĐQT

Với vai trò thành viên HĐQT của F.I.T, ông Dũng sẽ chịu trách nhiệm tham gia vào các quyết sách định hướng chiến lược phát triển của toàn hệ thống F.I.T.

THÀNH VIÊN