Chính Sách Chất Lượng

Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa cam kết thực hiện chính sách chất lượng thông qua các hành động:

Luôn luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với nhu cầu của khách hàng bằng cách chỉ sản xuất và cung cấp cho khách hàng các sản phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Luôn lắng nghe thấu hiểu, tôn trọng ý kiến đóng góp của Khách hàng và luôn đảm bảo việc kiểm soát chặt chẽ qui trình của Hệ thống quản lý chất lượng ISO-9001-2008 và Hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP.

Luôn gắn liền quyền lợi của Công ty với lợi ích của cộng đồng thông qua việc tuân thủ các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ tài nguyên, tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty có trách nhiệm cao nhất trong việc thực hiện chính sách chất lượng, cam kết tạo mọi điều kiện, cung cấp nguồn lực cho việc vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO-9001:2008 và HACCP.

THÀNH VIÊN