Báo cáo định kỳ

STTNgày đăngTên báo cáoTải về
120/04/2022Báo cáo tài chính Quý I – 2022 Tải về
228/01/2022Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 Tải về
320/01/2022Báo cáo tài chính quý 4.2021 Tải về
430/03/2021Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 Tải về
523/03/2020Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 Tải về
625/03/2019Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2018 Tải về
707/06/2017Thuyết minh BC Tài chính 2016 Tải về
828/03/2017Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 Tải về
929/03/2016Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 Tải về
1030/03/2015Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 Tải về
1130/03/2015Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 Tải về
1227/03/2014Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 Tải về
1329/03/2013Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 Tải về
1425/03/2012Báo cáo tài chính năm 2011 Tải về
1528/03/2011Báo cáo tài chính năm 2010 Tải về
STTNgày đăngTên báo cáoTải về
115/02/2022BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 Tải về
230/03/2021BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 Tải về
330/03/2020BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Tải về
430/03/2019BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 Tải về
530/03/2018BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Tải về
626/03/2017BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 Tải về
724/03/2017BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Tải về
827/03/2015BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 Tải về
924/03/2014BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Tải về
1026/03/2013BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Tải về
1125/03/2012BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 Tải về
STTNgày đăngTên báo cáoTải về
128/01/2022Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 Tải về
230/07/2021Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2021 Tải về
325/04/2021Quy chế Quản trị Công ty 2021 Tải về
429/01/2021Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 Tải về
528/01/2016BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015 Tải về
628/01/2016BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 Tải về
712/01/2015BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014 Tải về
815/07/2014BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 Tải về
924/01/2014BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013 Tải về
1012/07/2013BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 Tải về
1128/03/2013BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012 Tải về