Tuyển Dụng

Tuyển dụng Nhân viên sửa chữa bảo trì thiết bị cơ khí

Địa điểm làm việc: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/07/2022

Chi tiết
TUYỂN DỤNG NV BẢO TRÌ

Địa điểm làm việc: tại Công ty (Diên Tân-Diên Khánh-Khánh Hòa)

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/07/2022

Chi tiết
Tuyển dụng Trưởng Phòng R&D (nghiên cứu phát triển sản phẩm mới)

Địa điểm làm việc: tại Công ty (Diên Tân-Diên Khánh-Khánh Hòa)

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/06/2022

Chi tiết
Tuyển dụng Nhân viên dịch vụ khách hàng

Địa điểm làm việc: Nha Trang

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2022

Chi tiết
Tuyển dụng Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải

Địa điểm làm việc: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/06/2022

Chi tiết

THÀNH VIÊN