Điều lệ công ty

STTNgày đăngTên báo cáoTải về
123/09/2021Điều lệ Công ty sử đổi lần thứ 14-ngày 23.09.2021 Tải về
223/04/2021Điều lệ Công ty sử đổi lần thứ 13 tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 22.04.2021 Tải về
330/06/2020Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 12 (ngày 29-6-2020) Tải về
428/01/2019Điều lệ Công ty sửa đổi lần 11 Tải về
520/04/2018ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI LẦN 10 -ngày 20/04/2018 Tải về
630/10/2017ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI LẦN 9 Tải về
717/11/2016ĐIỀU LỆ CÔNG TY – SỬA ĐỔI LẦN 8 Tải về
808/11/2015ĐIỀU LỆ CÔNG TY – SỬA ĐỔI LẦN 7 Tải về
927/04/2013ĐIỀU LỆ CÔNG TY – SỬA ĐỔI LẦN 6 Tải về
1028/04/2010ĐIỀU LỆ CÔNG TY – SỬA ĐỔI LẦN 5 Tải về
1110/12/2008ĐIỀU LỆ CÔNG TY – SỬA ĐỔI LẦN 3 Tải về
1224/04/2008ĐIỀU LỆ CÔNG TY – SỬA ĐỔI LẦN 2 Tải về
1317/07/2007ĐIỀU LỆ CÔNG TY – SỬA ĐỔI LẦN 1 Tải về

THÀNH VIÊN