FIT Group triển khai Các nguyên tắc Kinh doanh đến toàn Tập đoàn Dưới sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Tập đoàn

Tin báo chí
Dưới sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Tập đoàn, Các nguyên tắc Kinh doanh đã được triển khai mạnh mẽ và sâu rộng đến toàn bộ các công ty thành viên trong toàn hệ thống.

Hiện nay, các Doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những cơ hội cũng như thách thức to lớn, đòi hỏi phải nâng cao năng lực cạnh tranh, không chỉ bằng nguồn vốn, chiến lược kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, mẫu mã sản phẩm mà còn bằng uy tín, thương hiệu và cả đạo đức kinh doanh. Là yếu tố cấu thành tạo nên giá trị bền vững của doanh nghiệp, đạo đức hay nguyên tắc kinh doanh luôn tiềm ẩn trong mọi khía cạnh, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Dựa trên sứ mệnh, giá trị cốt lõi cùng các quy tắc ứng xử, văn hóa doanh nghiệp, triết lý kinh doanh sâu sắc của Ban Lãnh đạo trong suốt hơn 12 năm phát triển và vẫn đang thực hiện hàng ngày tại FIT Group và hệ thống các công ty thành viên, vừa qua các quy định về đạo đức, nguyên tắc kinh doanh của Tập đoàn đã được xây dựng thành văn bản chính thức do Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Sang phê duyệt, bao gồm 7 nguyên tắc: 1/ Trách nhiệm; 2/ Hiệu quả kinh tế; 3/ Tính liêm chính trong kinh doanh; 4/ Sức khỏe, an toàn và môi trường; 5/ Cộng đồng; 6/ Thông tin; 7/ Tuân thủ.

Sau buổi Hội thảo chia sẻ “Các nguyên tắc Kinh doanh”  diễn ra ngày 29/04/2020 tại trụ sở Hà Nội, FIT Group đã tiếp tục triển khai Các nguyên tắc Kinh doanh một cách mạnh mẽ, sâu rộng đến toàn bộ các công ty thành viên trong toàn hệ thống. Dựa trên đặc thù hoạt động kinh doanh của từng công ty thành viên, các nguyên tắc kinh doanh đã được triển khai dưới mọi hình thức như: Tổ chức truyền thông offline và online phổ biến nội dung 07 nguyên tắc kinh doanh đến các CBNV từng phòng ban, bộ phận; Treo banner, áp phích Các nguyên tắc Kinh doanh tại văn phòng, phòng họp, phòng ăn, nhà máy; Xây dựng hướng dẫn các nguyên tắc kinh doanh; Bổ sung các nội dung trong bản Nguyên tắc vào Cẩm nang văn hóa doanh nghiệp, nội quy lao động, trường hợp vi phạm các Nguyên tắc này sẽ có hình thức xử lý vi phạm cụ thể; Mọi nhân viên trong hệ thống toàn Tập đoàn đều phải ký cam kết “Tôi đã đọc và hiểu rõ Nguyên tắc kinh doanh của Công ty và Nguyên tắc bảo mật của Công ty”; Bổ sung bản Nguyên tắc kinh doanh vào quy trình ký Hợp đồng lao động…

Một số hình ảnh triển khai Các nguyên tắc Kinh doanh tại các công ty thành viên

Tại FIT Group, Các nguyên tắc Kinh doanh cũng giống như các giá trị cốt lõi, luôn được đặt lên hàng đầu với cam kết cao nhất. Cùng với hệ thống giám sát và quản lý doanh nghiệp một cách chặt chẽ, công bằng và minh bạch, Các nguyên tắc Kinh doanh đang thấm nhuần và lan tỏa mạnh mẽ đến mọi thành viên thuộc hệ thống FIT Group từng ngày từng giờ, phát huy những giá trị tốt đẹp của con người FIT Group trên mọi khía cạnh và mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo thành “bản sắc doanh nghiệp” riêng của toàn Tập đoàn. Đó chính là tài sản vô hình quý giá, góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững, giúp FIT Group tạo dựng uy tín và thương hiệu trên thị trường, hướng mục tiêu là Tập đoàn đầu tư hiệu quả, gia tăng giá trị cho cổ đông thông qua chuỗi sản phẩm tư vấn đầu tư đa dạng, danh mục đầu tư chất lượng và nhân sự chuyên nghiệp.

Tiêu điểm

VIKODA TIẾP SỨC GIẢI VÔ ĐỊCH VIỆT DÃ NĂM 2023

300 thùng nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda đã được gửi tới Lễ phát động Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2023 – Giải vô địch Việt dã 2023, tiếp sức cho hơn 6000 người tham gia giải chạy.

Vikoda mở rộng mạng lưới phân phối trên phạm vi toàn quốc

Tin báo chí

Từ 25 – 27/3/2023, tại Bali, Indonesia, Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) tổ chức Hội nghị khách hàng với sự tham gia của Ban Lãnh đạo, đại diện các nhà phân phối và đại lý của Công ty trên toàn quốc. Dự kiến, sau Hội nghị khách hàng tại Bali, Vikoda sẽ phát triển hơn 30 Nhà phân phối/Đại lý chiến lược, chiếm trọng số 35% trên tổng doanh thu kế hoạch của Vikoda năm 2023.

Tập đoàn F.I.T công bố bộ nhận diện thương hiệu mới

Tin báo chí

(ĐTCK) Công ty CP Tập đoàn F.I.T (Mã chứng khoán: FIT) vừa chính thức công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu mới sau 16 năm hình thành và phát triển.

THÀNH VIÊN