SẢN PHẨM

...
Vikoda không ga nắp vặn 430ml

12 chai / thùng

288.000 ₫

VIDEO

Tin hoạt động

...
ĐHCĐ Vikoda 2020: Tiếp Tục Phát Huy Hiệu Quả Kinh Doanh, Vững Tin Chinh Phục Thị Trường

Tin tức chung

Ngày 29/06/2020, Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 tại tầng 5 – tòa Times Tower – HACC1 Complex –...

...
ĐHCĐ Vikoda 2020: Tiếp Tục Phát Huy Hiệu Quả Kinh Doanh, Vững Tin Chinh Phục Thị Trường

Tin tức chung

Ngày 29/06/2020, Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 tại tầng 5 – tòa Times Tower – HACC1 Complex –...

...
ĐHCĐ Vikoda 2020: Tiếp Tục Phát Huy Hiệu Quả Kinh Doanh, Vững Tin Chinh Phục Thị Trường

Tin tức chung

Ngày 29/06/2020, Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 tại tầng 5 – tòa Times Tower – HACC1 Complex –...

THÀNH VIÊN