Ban Kiểm Soát

Bà Phan Thị Hòa

Trưởng ban Ban kiểm soát

Bà Phan Thị Hòa có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tại Tập đoàn Tinh Vân, Tập đoàn Việt Phương, Công ty Cổ phần bốn mùa Toàn Cầu, Công ty cổ phần thời trang Kowil Việt Nam, Công ty Cổ phần tập đoàn F.I.T…

 

 

 

 

 

 

 

Bà Ninh Thị Phương

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Ninh Thị Phương đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tại Công ty Cổ phần tập đoàn F.I.T.

 

 

 

 

 

 

Bà Lê Hồng Phượng

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Lê Hồng Phượng đã có kinh nghiệm làm việc kết toán tại Công ty Cổ phần tập đoàn F.I.T.