bài viết nổi bật 

Vikoda đặt mục tiêu tăng trưởng 50% lợi nhuận trong năm 2021

Thông cáo báo chí - 04/22/2021 -0 bình luận

Ngày 22 tháng 04 năm 2021, Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 tại tầng 5 – tòa Times Tower – HACC1 Complex – Số 35 Lê Văn Lương – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.

Đại hội đã thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; cũng như các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2020, trước sự tác động của đại dịch Covid – 19, ngành nước uống tại Việt Nam đã bị ảnh hưởng đáng kể, không ngoại trừ Vikoda. Nhưng Hội đồng quản trị đã tăng cường chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như ổn định cơ cấu tổ chức, xây dựng thêm xưởng máy, kho bãi; phát triển kênh phân phối, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng thêm nhiều thị trường. Chính vì vây, doanh nghiệp vẫn đạt tổng doanh thu 247,88 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2019, lợi nhuận đạt 2,610 tỷ đồng.

Toàn cảnh đại hội

Kết quả này đến từ sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể BLĐ và CBNV công ty. Bên cạnh đó, để gia tăng độ phủ và nhận diện thương hiệu, Vikoda đã thay đổi bao vì và nhãn mác một số sản phẩm phù hợp như Nước tăng lực khoáng Sumo – Nước tăng lực duy nhất sản xuất trên nền khoáng thiên nhiên, hay sản phẩm nước Yến sào Vikonest. Đặc biệt, Vikoda đã cho mắt 2 sản phẩm Vikoda Soda và Vikoda Alkaline bao bì lon nhôm, giúp bảo vệ môi trường và đi đầu xu thế giảm thiểu rác thải nhựa. Các sản phẩm của Vikoda đã nhận được những phản hồi tích cực từ người tiêu dùng, đặc biệt là các resort, khách sạn lớn.

Bước sang năm 2021 với khẩu hiệu hành động “FAST to WIN” Vikoda hội tụ đủ các yếu tố quan trọng là: Năng lực tài chính, đẳng cấp uy tín thương hiệu và toàn thể nhân viên tập trung vào mục tiêu, hành động quyết liệt, nhanh chóng, phối hợp chặt chẽ làm việc với đồng đội cùng hướng đến mục tiêu chung doanh thu đạt trên 410 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt trên 177 tỷ đồng tăng gần 50% so với năm 2020. Bên cạnh việc tăng cường quảng bá các thương hiệu Đảnh Thạnh và Vikoda, tập trung phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực có doanh thu và hiệu quả cao, công ty cũng sẽ chú trọng nghiên cứu cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm  phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Công tác marketing sẽ được đẩy mạnh đi sâu nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược quảng bá có hiệu quả hơn.