VIKODA glass bottle pioneered in anti-plastic waste

Press news
In the beginning of July 2019, the Department of Tourism in collaboration with Nha Trang – Khanh Hoa Tourism Association launched a movement to oppose plastic waste. Until now, many tourism business units have responded positively to this movement and restrict usage of plastic materials. Typically, it is the use of VIKODA new glass bottles.

At resorts, high-class hotels in the province have implemented many solutions to limit plastic waste. In particular, many business units have changed to use Vikoda mineral water from disposable plastic bottles instead to glass bottles to protect the environment. This is a new product just released by Khanh Hoa Mineral Water Joint Stock Company. Representatives of tourism business companies are extremely excited with this solution. The world is responding to the fight against plastic waste, the transition from plastic to water bottles is an inevitable trend.

The pioneering hotels and restaurants using bottled mineral water contribute to gradually changing people and tourists’ habits… According to United Nations Food and Agriculture Organization, Vietnam ranked 4th in the world in 2018 at 0.28 – 0.73 million tons in term of amount of plastic waste to the sea separately, making an urgent increasing pollution in Vietnam..

Focal point

Những điều chưa biết về vai trò của nước khoáng kiềm đối với sức khỏe

Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2022, Bệnh viện Nhân dân 115 đã phối hợp cùng tạp chí "Mẹ và Con" tổ chức buổi hội thảo khoa học tại Bệnh viện Nhân dân 115 với chuyên đề “Vai trò của nước khoáng kiềm đối với sức khoẻ và hệ tiêu hoá”.

Tiệc tùng miên man với chiếc bụng giới hạn: Làm sao để giữ bụng mãi khỏe?

Không thể khước từ lời mời gọi vui chơi cuối năm, bạn đang đứng trước nguy cơ đầy bụng, khó tiêu, cùng ti tỉ vấn đề khác.

F.I.T Group: Câu chuyện chinh phục thị trường nước khoáng kiềm thiên nhiên đóng chai

Press news

Giữa thị trường nước uống đóng chai trong nước vô cùng sôi động và cạnh tranh, thương hiệu nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda thuộc Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) – công ty con thuộc Tập đoàn F.I.T đã mở ra một xu hướng chăm sóc sức khỏe mới của người tiêu dùng Việt Nam.

MEMBERS