Vikoda protecting the environment in a long-term approach

Press news
According to statistics of the Ministry of Natural Resources and Environment, Vietnam emits 1.8 million tons of plastic waste per year, accounting for about 6% of the total plastic waste in the world. Facing this situation, Khanh Hoa Mineral Water Joint Stock Company (Vikoda) has made many initiatives in reducing plastic waste, contributing to environmental protection in a sustainable direction.

 

Natural Dinh Thanh mineral stream exploited by Vikoda is a source of mineral water rich in micronutrients carefully refined through many geological layers deep down in the mother ground of Khanh Hoa, with purity and natural alkalinity from 8.5 to 9.5, helping to improve the consumer life expectancy and holistic wellness support. Joining hands with the world to respond to the movement to reduce plastic waste, Vikoda has in turn launched Vikoda mineral water with glass bottles, most recently Vikoda Alkaline, Vikoda Soda in aluminum can form with the desire of bring this product to the mass of consumers, thereby reducing plastic packaging, helping to protect the living environme

Pictures of mineral water & non-carbonated water glass bottles of Vikoda

With a vision “For a healthy community with good habits and a balanced life” Along with the strategy to ensure the circulation of products, Khanh Hoa Mineral Water Joint Stock Company constantly invests in the production of Vikoda glass bottles in order to minimize and aim to not cause negative impacts on the environment through product packaging. of the company, contributing to making the problem of environmental pollution a problem of the past. Mr. Nguyen Nhat Hoang, General Director of Khanh Hoa Mineral Water Joint Stock Company also said: “The birth of the glass bottle product is a feat with great investment costs, from the design of the packaging so that it is most convenient for customers in the process of using, with the packaging rotation as well as the management ensuring toilet."

 

Product of Vikoda Alkaline aluminum can

Since the launch of Vikoda glass bottle products, it has received positive feedback, especially the great attention of large hotels and resorts in Nha Trang and Khanh Hoa with a large number of orders. Mr. Malizan Zakaria - Manager of L'Alya Ninh Van Bay tourist area said: “We recently replaced plastic bottle water with glass bottle mineral water. We highly recommend Vikoda products because Vikoda switching from plastic bottles to glass bottles is very good for the environment. And we do not have to worry when choosing Vikoda products to serve tourists.”

Video Vikoda protects the environment in a sustainable way

Notably, since FIT Group capitalize Khanh Hoa Mineral Water Joint Stock Company, production lines and technology of the company have been upgraded and improved significantly. Up to now, the Board of Directors and all employees of the company are completely obtimistic with the unique mineral water source of Danh Thanh Khanh Hoa as the determination to bring fine & rare mineral water to the majority of Vietnamese consumers, as also extending internationally.

Focal point

Vikoda – 34 năm kỷ niệm Hành trình Ngọc trong đá

Press news

Ngày 19/01/2024, kỷ niệm cột mốc 34 năm gắn bó với người tiêu dùng Việt, Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa đã tổ chức Lễ kỷ niệm thành lập, xác lập dấu ấn 34 năm gìn giữ giá trị nguyên bản từ thiên nhiên, mang đến cho cộng đồng các giải pháp chăm sóc sức khỏe vượt trội.

Vikoda góp phần quảng bá du lịch, ẩm thực tỉnh Ninh Thuận

Từ ngày 26/12/2023 đến ngày 31/12/2023, thương hiệu nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa đã đồng hành cùng UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức thành công Lễ hội Ẩm thực Ninh Thuận – Chào đón năm mới 2024. Sự góp sức của thương hiệu nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda đã góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để quảng bá du lịch, ẩm thực Ninh Thuận, xây dựng thương hiệu ẩm thực Ninh Thuận độc đáo, giàu bản sắc văn hóa.

Nguồn khoáng kiềm thiên nhiên Đảnh Thạnh và hành trình 34 năm mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe vượt trội

Nguồn nước khoáng kiềm thiên nhiên Đảnh Thạnh nổi danh bởi chất lượng nước hàng đầu, vị thanh ngọt tự nhiên và công dụng hiếm có đối với sức khỏe. Được khai thác chính thức bởi Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, trải qua 34 năm lịch sử phát triển, nguồn khoáng Đảnh Thạnh thực sự cho thấy: Đây là một món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người.

MEMBERS