Vikoda natural mineral water enhances resistance, disease prevention

Daily hydration with Vikoda natural mineral water will be one of the effective ways to increase the body’s resistance in the epidemic season.

During the epidemic season, our bodies are sensitive to factors that change weather and pathogens. Therefore, proactive improvement of resistance is the most effective way to protect the health of ourselves and the community against pathogens that penetrate the body. One of the effective ways to increase resistance is to drink enough water every day, especially natural mineral water to help the body have a healthy immune system.

Originating from one of the rare minerals in Southeast Asia, Vikoda natural mineral water with its outstanding features such as containing special minerals: Ca, Na, K, Mg …, using mining technology in 220m depth in the ground, the temperature at the tap up to 72 degrees Celsius and bottled right at the source as prescribed by the Ministry of Health; water quality with high natural alkalinity, PH 8.5 standard; It helps neutralize acids in the body, prevents the growth of cancer cells, eliminates excess free radicals, and supports prevention and treatment of diseases much better than regular drinks. Therefore, regular use of Vikoda mineral water not only helps to change the quality of direct drinking water, but also helps supplement essential micronutrients, improving the body’s resistance, helping the body always healthy to prevent disease especially during epidemic season.

Thanks to the history of nearly 30 years of establishment and development, Khanh Hoa Vikoda Mineral Water Joint Stock Company has long been a prestigious name in the Vietnamese market, always striving for the goal of improving the health of Vietnamese people. Especially, after receiving the investment and strategic orientation from the parent company, Vikoda has been constantly creating and developing the company’s product designs in the direction of modern, friendly, typical products. Vikoda glass mineral water products help reduce plastic waste problems, protect the environment; contributing to asserting the position of the company, bringing the brand of natural mineral water of Vietnamese to international level.

Focal point

Nguồn khoáng kiềm thiên nhiên Đảnh Thạnh và hành trình 34 năm mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe vượt trội

Nguồn nước khoáng kiềm thiên nhiên Đảnh Thạnh nổi danh bởi chất lượng nước hàng đầu, vị thanh ngọt tự nhiên và công dụng hiếm có đối với sức khỏe. Được khai thác chính thức bởi Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, trải qua 34 năm lịch sử phát triển, nguồn khoáng Đảnh Thạnh thực sự cho thấy: Đây là một món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người.

Nguy cơ sức khỏe tiêu hóa mùa tiệc tùng cuối năm

Cả nể uống rượu bia hay cho phép bản thân ăn thả ga suốt mùa lễ Tết có thể làm tổn hại hệ tiêu hóa, thậm chí gây nên một số chứng bệnh nguy hiểm.

Bỏ túi tuyệt chiêu cực dễ thực hành cho bụng khỏe tết thêm mê

Chỉ với một hành động đơn giản, bạn vẫn có thể tự tin ăn uống “thả ga” với bạn bè mùa lễ tết mà không phải quá lo lắng về việc sức khỏe thể chất bị đảo lộn.

MEMBERS