Danh Thanh Mineral water appeared on VTV1

Press news
Following Tero, Danh Thanh is the second FIT brand to appear on VTV1’s Lunch Business News. The Business and Finance news is delivered in the time frame from 12h40 to 13h00 from Monday to Friday every week on VTV1, updating the latest information on the financial market and getting the attention of the majority of the audience watching TV.

With over 40 years of development, Danh Thanh has been a popular name in the country, especially in the Central provinces. With natural mineral water with pH above 8.5, exploited directly in one of the rare mineral water sources, Danh Thanh has made a big impression in the drinking water market in Vietnam. In particular, in 2017, Danh Thanh was honored to be chosen as a water sponsor for several important meetings of APEC Summit in Da Nang. And this is the opportunity for the company – representing the Vietnamese brands, promoting to international friends on rare natural mineral water, on the country’s resource diversity as well as showing the strong development of Vietnamese brands.

Since becoming a member of FIT Group, Dang Thanh Vikoda has made great strides, it not only has reinforced the credibility of the long history but also on the way to the position of leading drinking water companies in Vietnam. With a development strategy that is focused on sustainable development, bringing health to consumers, Dang Thanh Vikoda has been trying to become a strong brand, not only in the country, but also in the international market.

Focal point

Những điều chưa biết về vai trò của nước khoáng kiềm đối với sức khỏe

Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2022, Bệnh viện Nhân dân 115 đã phối hợp cùng tạp chí "Mẹ và Con" tổ chức buổi hội thảo khoa học tại Bệnh viện Nhân dân 115 với chuyên đề “Vai trò của nước khoáng kiềm đối với sức khoẻ và hệ tiêu hoá”.

Tiệc tùng miên man với chiếc bụng giới hạn: Làm sao để giữ bụng mãi khỏe?

Không thể khước từ lời mời gọi vui chơi cuối năm, bạn đang đứng trước nguy cơ đầy bụng, khó tiêu, cùng ti tỉ vấn đề khác.

F.I.T Group: Câu chuyện chinh phục thị trường nước khoáng kiềm thiên nhiên đóng chai

Press news

Giữa thị trường nước uống đóng chai trong nước vô cùng sôi động và cạnh tranh, thương hiệu nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda thuộc Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) – công ty con thuộc Tập đoàn F.I.T đã mở ra một xu hướng chăm sóc sức khỏe mới của người tiêu dùng Việt Nam.

MEMBERS