FIT Consumer: TVC “Open Cap, Win Big Prize” aired on VTV1

Press news
As part of activity series for brand development distributed by FIT Consumer, TVC’s “Open Cap, Win Big Prize” broadcasting for the summer promotion of Danh Thanh – Vikoda brand has been aired on the VTV1’s Financial and Business News at Noon.

This summer, from 15/05/2018 to 31/07/2018, FIT Consumer launches its largest summer promotion program called “Open Cap, Win Big Prize” which is applied for products distributed by the company including Danh Thanh, Vikoda and Imen.

Appearing on the Financial and Business News at Noon which is broadcasted in the time frame from 12h40 to 13h00 from Monday to Friday every week on VTV1, the promotion program “Open Cap, Win Big Prize” The promotion motivate consumers to buy products in order to be awarded with hundreds valuable prizes such as Sony Smart TV 49 “, Samsung J7 Prime, pre-paid phone cards etc. Thereby it is able to conquer Vietnam’s bottled water market in the summer, lead to sales breakthrough of brands distributed by FIT Consumer.

Bottled water industry is one of the key industries and a focus in the investment strategy of FIT parent company. Therefore, with strong investment from FIT Group, FIT Consumer has been always exerting all its strength, from strategy to action, to full fill the mission of connecting and improving the lives of Vietnamese consumers through its superior valuable products and services. With the special attention to each product development strategy applied appropriately to each type of consumer, FIT Consumer together with FIT Beverage (The company has been well-known for its bottled water brands including Danh Thanh, Vikoda which has long been known for its more than 40 years of history of 100% natural mineral water, exploited directly from Dien Khanh – Khanh Hoa mineral source to striving for consumers healths) will outreach to meet the expectation of becoming a leading company in the field of bottled water in Vietnam.

Focal point

Những điều chưa biết về vai trò của nước khoáng kiềm đối với sức khỏe

Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2022, Bệnh viện Nhân dân 115 đã phối hợp cùng tạp chí "Mẹ và Con" tổ chức buổi hội thảo khoa học tại Bệnh viện Nhân dân 115 với chuyên đề “Vai trò của nước khoáng kiềm đối với sức khoẻ và hệ tiêu hoá”.

Tiệc tùng miên man với chiếc bụng giới hạn: Làm sao để giữ bụng mãi khỏe?

Không thể khước từ lời mời gọi vui chơi cuối năm, bạn đang đứng trước nguy cơ đầy bụng, khó tiêu, cùng ti tỉ vấn đề khác.

F.I.T Group: Câu chuyện chinh phục thị trường nước khoáng kiềm thiên nhiên đóng chai

Press news

Giữa thị trường nước uống đóng chai trong nước vô cùng sôi động và cạnh tranh, thương hiệu nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda thuộc Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) – công ty con thuộc Tập đoàn F.I.T đã mở ra một xu hướng chăm sóc sức khỏe mới của người tiêu dùng Việt Nam.

MEMBERS