Welcoming “The Golden carp to the house – Expecting prosperous life” with Danh Thanh Vikoda mineral water

Operation news
The Lunar New Year is always the biggest consumption time of the year, accounting for 25-30% of the whole year's consumption. Tet is also a time for brands to speed up, boost sales activities to increase revenue and enhance brand names in the minds of consumers.

Lunar New Year is always the biggest consumption time of the year, accounting for 25 – 30% of the year consumption. Tet is also a time for brands to boost their sales activities and increase brand awareness in the minds of consumers. Operating in the beverage industry, where demand has increased sharply during the Lunar New Year, FIT Beverage Corporation has seized the opportunity to launch a special promotion called “The Golden carp to the house – Expecting prosperous life”.

Choosing the image of “the golden carp” – a symbol associated with prosperity – FIT Beverage wishes to bring to customers a lot of happiness – peace – prosperity in this Lunar New Year. Accordingly, customers participating in the program of buying and displaying beverage products of FIT Beverage will receive many attractive gifts.

The program lasts until 31/12/2017 and applies to all products of Danh Thanh such as orange, lemon, cola, Dalat passion fruit and salted lemon. Not only bringing wealth to customers, “The golden carp” is expected to generate sales in quarter IV / 2017 for FIT Beverage. This is also a chance for the company’s branded beverage products to penetrate deeper into the channels and reach closer to consumers.

Launching the program at the end of the year, FIT Beverage aims to increase profits for sales channels so that sales agents focus on investing and selling the company’s products, in addition, it will create competition with the main competitors in the market when the market is entering the most intense stage.

According to the plan, with the “The Golden Carp to the house – Expecting prosperous life”, the output of FIT Beverage’s beverage sales will increase over the same period last year, of which the program’s output contributes to 50% of the total output of the 4th quarter of 2017. Accordingly, FIT Beverage will be able to fulfill its 2017 sales target set by the parent company F.I.T Group in the beginning of the year and is a driving force for the whole company’s efforts for stronger growth in 2018.

Focal point

Những điều chưa biết về vai trò của nước khoáng kiềm đối với sức khỏe

Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2022, Bệnh viện Nhân dân 115 đã phối hợp cùng tạp chí "Mẹ và Con" tổ chức buổi hội thảo khoa học tại Bệnh viện Nhân dân 115 với chuyên đề “Vai trò của nước khoáng kiềm đối với sức khoẻ và hệ tiêu hoá”.

Tập đoàn F.I.T triển khai chiến lược khác biệt đột phá thị trường nước uống đóng chai

Press news

(ĐTCK) Ngày nay, giữa thị trường nước uống đóng chai trong nước vô cùng sôi động và cạnh tranh, trở nên khác biệt chính là yếu tố giúp cho doanh nghiệp khẳng định được vị thế của mình trên thị trường.

Nước khoáng kiềm thiên nhiên, món quà quý giá cho hệ tiêu hoá khoẻ mạnh

Với thành phần khoáng chất quý hiếm, nước khoáng kiềm thiên nhiên khi sử dụng hằng ngày có thể mang đến những lợi ích vượt trội dài lâu cho sức khoẻ nói chung và hệ tiêu hoá nói riêng.

MEMBERS