Welcoming “The Golden carp to the house – Expecting prosperous life” with Danh Thanh Vikoda mineral water

Operation news
The Lunar New Year is always the biggest consumption time of the year, accounting for 25-30% of the whole year's consumption. Tet is also a time for brands to speed up, boost sales activities to increase revenue and enhance brand names in the minds of consumers.

Lunar New Year is always the biggest consumption time of the year, accounting for 25 – 30% of the year consumption. Tet is also a time for brands to boost their sales activities and increase brand awareness in the minds of consumers. Operating in the beverage industry, where demand has increased sharply during the Lunar New Year, FIT Beverage Corporation has seized the opportunity to launch a special promotion called “The Golden carp to the house – Expecting prosperous life”.

Choosing the image of “the golden carp” – a symbol associated with prosperity – FIT Beverage wishes to bring to customers a lot of happiness – peace – prosperity in this Lunar New Year. Accordingly, customers participating in the program of buying and displaying beverage products of FIT Beverage will receive many attractive gifts.

The program lasts until 31/12/2017 and applies to all products of Danh Thanh such as orange, lemon, cola, Dalat passion fruit and salted lemon. Not only bringing wealth to customers, “The golden carp” is expected to generate sales in quarter IV / 2017 for FIT Beverage. This is also a chance for the company’s branded beverage products to penetrate deeper into the channels and reach closer to consumers.

Launching the program at the end of the year, FIT Beverage aims to increase profits for sales channels so that sales agents focus on investing and selling the company’s products, in addition, it will create competition with the main competitors in the market when the market is entering the most intense stage.

According to the plan, with the “The Golden Carp to the house – Expecting prosperous life”, the output of FIT Beverage’s beverage sales will increase over the same period last year, of which the program’s output contributes to 50% of the total output of the 4th quarter of 2017. Accordingly, FIT Beverage will be able to fulfill its 2017 sales target set by the parent company F.I.T Group in the beginning of the year and is a driving force for the whole company’s efforts for stronger growth in 2018.

Focal point

Vikoda thúc đẩy văn hóa du lịch độc đáo tại Nha Trang

Từ ngày 5/2/2024 đến ngày 19/2/2024, thương hiệu nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa đã đồng hành cùng Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Khánh Hòa và UBND TP. Nha Trang tổ chức Lễ hội “Vui Tết Nha Trang năm 2024”. Sự kiện này được đánh giá là một hoạt động lễ hội đặc sắc trong chuỗi các hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn, góp phần thúc đẩy du lịch tại TP. Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung nhân dịp đầu năm 2024.

Vikoda – 34 năm kỷ niệm Hành trình Ngọc trong đá

Press news

Ngày 19/01/2024, kỷ niệm cột mốc 34 năm gắn bó với người tiêu dùng Việt, Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa đã tổ chức Lễ kỷ niệm thành lập, xác lập dấu ấn 34 năm gìn giữ giá trị nguyên bản từ thiên nhiên, mang đến cho cộng đồng các giải pháp chăm sóc sức khỏe vượt trội.

Vikoda góp phần quảng bá du lịch, ẩm thực tỉnh Ninh Thuận

Từ ngày 26/12/2023 đến ngày 31/12/2023, thương hiệu nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa đã đồng hành cùng UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức thành công Lễ hội Ẩm thực Ninh Thuận – Chào đón năm mới 2024. Sự góp sức của thương hiệu nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda đã góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để quảng bá du lịch, ẩm thực Ninh Thuận, xây dựng thương hiệu ẩm thực Ninh Thuận độc đáo, giàu bản sắc văn hóa.

MEMBERS