Security board

Ms. PHAN THI HOA

Head of Supervisory Board

Ms. Phan Thi Hoa has many years of experience in the accounting field at Tinh Van Group, Viet Phuong Group, Four Seasons Global Joint Stock Company, Vietnam Kowil Fashion Joint Stock Company, F.I.T Group Joint Stock Company...

Bà TRỊNH THỊ HƯỜNG

Member of Supervisory Board

Bà Trịnh Thị Hường đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế tại Công ty Cổ phần tập đoàn F.I.T.

Bà PHẠM THỊ BÍCH ĐÀO

Member of Supervisory Board

Bà Phạm Thị Bích Đào đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự tại Công ty Cổ phần tập đoàn F.I.T.

MEMBERS