Shareholder announcement

No.Date of submissionReport's nameDownload
121/04/2022NQ HĐQT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Download
207/09/2021Nghị quyết HĐQT thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) Download
329/08/2021Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông VI VÕ HIỆP Download
429/08/2021Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đối với ông NGUYỄN VĂN TRUNG Download
520/08/2021Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu ESOP Download
629/07/2021Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) Download
701/07/2021Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách người lao động được mua cổ phiếu ESOP Download
812/06/2021Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp động giao dịch với các bên liên quan Download
928/05/2021Nghị quyết HĐQT thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) Download
1027/04/2021Nghị quyết HĐQT bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Download
1110/03/2021Nghị quyết HĐQT v/v vay vốn tại Agribank Diên Khánh (Khánh Hòa) Download
1210/03/2021Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh tài sản thế chấp vay vốn Vietcombank Khánh Hòa Download
1310/03/2021Nghị quyết HĐQT v/v vay vốn tại BIDV Thanh Xuân (Hà nội) Download
1402/03/2021Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 Download
1516/11/2020Nghị quyết HĐQT về việc ký HĐ tín dụng với Vietcombank Download
1616/11/2020Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn HĐ tín dụng với Agribank Download
1723/09/2020Nghị quyết HĐQT thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Download
1824/07/2020Nghị quyết HĐQT về việc hợp tác đầu thư với Công ty TNHH xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam Download
1910/07/2020Nghị quyết HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 Download
2020/05/2020Nghị quyết HĐQT về việc hợp tác đầu tư với CTCP TMĐT Trống Đồng Download
2112/05/2020Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ (sau khi gia hạn) Download
2201/04/2020Nghị quyết HĐQT về việc hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 Download
2312/03/2020Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Đầu tư Trí Việt Download
2424/02/2020Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Download
2509/01/2020Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh Download
2620/11/2019Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu Download
2720/11/2019BB-Nghị quyết HĐQT vay vốn Ngân hàng AGRIBANK CN Diên Khánh Download
2820/11/2019BB-Nghị quyết HĐQT vay vốn Ngân hàng BIDV Thanh Xuân-Hà nội Download
2925/09/2019Nghị quyết HĐQT dừng hoạt động Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh Download
3014/06/2019Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Download
3126/04/2019Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan Download
3218/03/2019Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Đầu tư và phát triển Nghệ An Download
3321/02/2019Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên 2019 Download
3420/02/2019Biên bản, Nghị quyết HĐQT về thời điểm thay đổi tên Công ty Download
3521/01/2019BB-Nghị quyết HĐQT vay vốn Ngân hàng BIDV Thanh Xuân-Hà nội Download
3620/12/2018Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm TGĐ kiêm Giám đốc Kinh doanh (Nguyễn Nhật Hoàng) Download
3720/12/2018Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm TGĐ (Phạm Công Sinh) Download
3830/03/2018Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc MKT (Ngô Minh Việt) Download
3926/03/2018Nghị quyết bổ nhiệm Phó Giám đốc sản xuất Download
4016/10/2017Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 Download
4123/09/2017Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2007 – Lần 1 Download
4224/08/2017Nghị quyết HĐQT điều chỉnh dự án Chung cư FIT Tower Nha Trang Download
4310/01/2017Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi tên Công ty Download
4427/12/2016Nghị quyết HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khoán Download
4527/12/2016Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi mục đích sử dụng vốn (phát hành chứng khoán) Download
4610/12/2016Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khoán Download
4703/11/2016Thông báo của HNX về ngày giao dịch đầu tiên CK đăng ký bổ sung Download
4819/10/2016Quyết định của HNX chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung Download
4930/07/2016Quyết định của HĐQT v/v thay đổi vốn Điều lệ Công ty Download
5030/07/2016Nghị quyết HĐQT thay đổi vốn Điều lệ Công ty Download
5129/07/2016Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung Download
5208/07/2016UBCKNN chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Download
5308/07/2016Nghị quyết HDQT mua CP Công ty ĐTPT Nghệ An Download
5408/07/2016Nghị quyết HĐQT mua cổ phần Công ty CP Đầu tư và phát triển Nghệ An Download
5501/07/2016Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng Download
5601/07/2016Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành Download
5730/06/2016Nghị quyết HĐQT phân phối số CP không chào bán hết Download
5830/06/2016Nghị quyết HĐQT xử lý số CP không chào bán hết của đợt phát hành chứng khoán 2016 Download
5917/06/2016Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Download
6017/06/2016Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng Download
6106/05/2016Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng Download
6228/04/2016Công văn HNX chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành… Download
6326/04/2016Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách sản xuất Download
6416/03/2016Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh phương án chào bán chứng khoán Download
6526/02/2016NQ HĐQT thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng… Download
6626/02/2016Nghị quyết HĐQT v/v chào bán chứng khoán tăng vốn điều lệ Download
6726/02/2016Nghị quyết về việc chào bán chứng khoán để tăng vốn điều lệ Download
6826/02/2016Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Download
6926/02/2016Nghị quyết về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng Download
7018/02/2016Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan Download
7112/01/2016Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng nhãn hiệu và các vấn đề liên quan Download
7231/08/2015Nghị quyết HĐQT v/v dừng hoạt động các Chi nhánh, VPĐD, Trạm PP Download
7331/08/2015Nghị quyết HĐQT v/v dừng hoạt động các Chi nhánh, VPĐD, Trạm PP Download
7422/07/2015Nghị quyết HĐQT ngày 22.7.2015 về nhân sự và trích quỹ lương Download
7508/07/2015Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT (08-07-2015) Download
7620/01/2010Ủy quyền Công bố thông tin Download
No.Date of submissionReport's nameDownload
125/04/2021Quy chế hoạt động HĐQT – 2021 Download
225/04/2021Quy chế hoạt động BKS – 2021 Download
309/04/2019Bản cung cấp thông tin Bà NINH THỊ PHƯƠNG -thành viên BKS Download
409/04/2019Bản cung cấp thông tin Bà NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT-thành viên HĐQT Download
530/10/2017Biên bản họp bầu Trưởng BKS Download
614/03/2017Sơ đồ tổ chức Download
710/07/2015Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát Download
No.Date of submissionReport's nameDownload
105/12/2022Biên bản-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) Download
209/11/2022Thông báo tìm đối tác Tổng phân phối Download
325/09/2022Thông báo thủ tục mua bán cổ phiếu Vikoda từ 22.09.2022 Download
416/09/2022Thông báo hủy chứng khoán mã VKD Download
517/08/2022CBTT hủy tư cách Công ty đại chúng Download
604/07/2022CBTT chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 Download
722/06/2022Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người có liên quan Download
814/06/2022Bản cung cấp thông tin bà Trịnh Thị Hường- thành viên BKS Download
914/06/2022Bản cung cấp thông tin bà Phạm Thị Bích Đào- thành viên BKS Download
1014/06/2022Bản cung cấp thông tin ông Nguyễn Ngọc Bích-thành viên HĐQT Download
1114/06/2022Bản cung cấp thông tin ông Nguyễn Ninh Dũng-thành viên HĐQT Download
1231/05/2022CBTT đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và thành viên BKS Download
1327/05/2022Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2021 Download
1421/05/2022Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị & thành viên Ban kiểm soát Download
1520/05/2022Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Download
1622/04/2022Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Download
1720/04/2022Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý I – 2022 Download
1808/09/2021CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download
1907/09/2021Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP Download
2020/08/2021Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Download
2115/07/2021Công văn của SSC chấp thuận Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa Download
2228/06/2021CBTT chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 Download
2325/06/2021CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan Download
2425/06/2021CBTT Công ty CP ĐTTM Hoa Sen Việt Nam không còn là cổ đông lớn Download
2515/06/2021CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan Download
2602/03/2021Ngày đăng ký cuối cùng- chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 Download
2710/07/2020CBTT ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 Download
2827/06/2020CBTT bổ sung Tài liệu họp Đại hội ĐCĐ thường niên ngày 29/6/2020 Download
2912/05/2020CBTT ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 Download
3001/04/2020Thông báo tạm hoãn ĐHĐCĐ năm 2020 Download
3101/04/2020Công văn xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 Download
3224/02/2020Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020) Download
3331/01/2020Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước,cổ đông lớn Download
3409/01/2020Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh Download
3525/09/2019Nghị quyết HĐQT dừng hoạt động Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh Download
3628/06/2019CBTT ký Hợp đồng kiểm toán 2019 Download
3718/03/2019CBTT chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Nghệ An Download
3801/03/2019Giấy chứng nhận ĐKKD lần 11 Download
3924/01/2019Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn Download
4014/01/2019Thư gửi cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản Download
4120/12/2018Bản cung cấp thông tin của ông NGUYỄN NHẬT HOÀNG – Tổng Giám đốc FIT Beverage từ 01.01.2018 Download
4219/12/2018CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt DS cổ đông (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) Download
4322/11/2018Quyết định của HĐQT Công ty FIT Beverage về việc thông qua Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan Download
4406/07/2018CBTT Danh sách cổ đông nhà nước-cổ đông lớn Download
4503/07/2018CBTT ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018 Download
4609/05/2018Thông báo v/v thành viên BKS xin từ nhiệm Download
4718/10/2017Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 Download
4830/09/2017CBTT ngày không còn là cổ đông lớn (Trần Văn Lợi) Download
4923/09/2017Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 Download
5027/07/2017Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Download
5101/07/2017TB việc ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2017 Download
5204/02/2017TB nội dung thay đổi ĐKKD (đổi tên Công ty) Download
5302/02/2017Báo cáo danh sách CĐ nhà nước, CĐ lớn Download
5416/01/2017GIẤY ĐKKD FIT BEVERAGE Download
5530/12/2016Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt phát hành CP ra công chúng Download
5628/10/2016HNX chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu VKD Download
5701/07/2016Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng Download
5801/07/2016CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download
5909/06/2016TB gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu Download
6006/05/2016THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Download
6114/04/2016BẢN CÁO BẠCH Download
6210/03/2015SCIC thông báo chào bán cổ phiếu VKD Download

MEMBERS