Thông tin bất thường

STTNgày đăngTên báo cáoTải về
122/06/2022Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người có liên quan Tải về
214/06/2022Bản cung cấp thông tin bà Trịnh Thị Hường- thành viên BKS Tải về
314/06/2022Bản cung cấp thông tin bà Phạm Thị Bích Đào- thành viên BKS Tải về
414/06/2022Bản cung cấp thông tin ông Nguyễn Ngọc Bích-thành viên HĐQT Tải về
514/06/2022Bản cung cấp thông tin ông Nguyễn Ninh Dũng-thành viên HĐQT Tải về
631/05/2022CBTT đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và thành viên BKS Tải về
727/05/2022Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2021 Tải về
821/05/2022Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị & thành viên Ban kiểm soát Tải về
920/05/2022Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Tải về
1022/04/2022Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tải về
1120/04/2022Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý I – 2022 Tải về
1208/09/2021CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải về
1307/09/2021Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP Tải về
1420/08/2021Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Tải về
1515/07/2021Công văn của SSC chấp thuận Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa Tải về
1628/06/2021CBTT chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 Tải về
1725/06/2021CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan Tải về
1825/06/2021CBTT Công ty CP ĐTTM Hoa Sen Việt Nam không còn là cổ đông lớn Tải về
1915/06/2021CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan Tải về
2002/03/2021Ngày đăng ký cuối cùng- chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tải về
2110/07/2020CBTT ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 Tải về
2227/06/2020CBTT bổ sung Tài liệu họp Đại hội ĐCĐ thường niên ngày 29/6/2020 Tải về
2312/05/2020CBTT ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải về
2401/04/2020Thông báo tạm hoãn ĐHĐCĐ năm 2020 Tải về
2501/04/2020Công văn xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 Tải về
2624/02/2020Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020) Tải về
2731/01/2020Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước,cổ đông lớn Tải về
2809/01/2020Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh Tải về
2925/09/2019Nghị quyết HĐQT dừng hoạt động Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh Tải về
3028/06/2019CBTT ký Hợp đồng kiểm toán 2019 Tải về
3118/03/2019CBTT chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Nghệ An Tải về
3201/03/2019Giấy chứng nhận ĐKKD lần 11 Tải về
3324/01/2019Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn Tải về
3414/01/2019Thư gửi cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản Tải về
3520/12/2018Bản cung cấp thông tin của ông NGUYỄN NHẬT HOÀNG – Tổng Giám đốc FIT Beverage từ 01.01.2018 Tải về
3619/12/2018CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt DS cổ đông (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) Tải về
3722/11/2018Quyết định của HĐQT Công ty FIT Beverage về việc thông qua Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan Tải về
3806/07/2018CBTT Danh sách cổ đông nhà nước-cổ đông lớn Tải về
3903/07/2018CBTT ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018 Tải về
4009/05/2018Thông báo v/v thành viên BKS xin từ nhiệm Tải về
4118/10/2017Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
4230/09/2017CBTT ngày không còn là cổ đông lớn (Trần Văn Lợi) Tải về
4323/09/2017Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 Tải về
4427/07/2017Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tải về
4501/07/2017TB việc ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2017 Tải về
4604/02/2017TB nội dung thay đổi ĐKKD (đổi tên Công ty) Tải về
4702/02/2017Báo cáo danh sách CĐ nhà nước, CĐ lớn Tải về
4816/01/2017GIẤY ĐKKD FIT BEVERAGE Tải về
4930/12/2016Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt phát hành CP ra công chúng Tải về
5028/10/2016HNX chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu VKD Tải về
5101/07/2016Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng Tải về
5201/07/2016CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải về
5309/06/2016TB gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu Tải về
5406/05/2016THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tải về
5514/04/2016BẢN CÁO BẠCH Tải về
5610/03/2015SCIC thông báo chào bán cổ phiếu VKD Tải về