Năm 2022

STTNgày đăngTên báo cáoTải về
114/06/2022Biên bản-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2022 Tải về
207/06/2022Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 – update 07.06.2022 Tải về
323/05/2022Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tải về
423/05/2022Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 Tải về
523/05/2022Công bố thông tin ngày họp và link tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Tải về
621/04/2022Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 Tải về