Năm 2020

STTNgày đăngTên báo cáoTải về
129/06/2020Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020 Tải về
227/06/2020CBTT Sửa Đổi Bổ Sung Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020 Tải về
315/06/2020Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 29.6.2020 Tải về
415/06/2020Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020 Tải về
503/04/2020Công văn của Sở KH&ĐT Khánh Hòa đồng ý gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải về
631/03/2020Thông báo tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải về