Năm 2019

STTNgày đăngTên báo cáoTải về
105/04/2019Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019 Tải về
225/03/2019Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2019 Tải về
318/03/2019Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tải về
421/02/2019Thông báo gửi VSD về ngày ĐKCC tổ chức ĐH ĐCĐ thường niên 2019 Tải về
521/02/2019CBTT ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh dách cổ đông tổ chức Đại hội thường niên 2019) Tải về