Báo cáo tài chính

STTNgày đăngTên báo cáoTải về
120/04/2022Báo cáo tài chính Quý I – 2022 Tải về
228/01/2022Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 Tải về
320/01/2022Báo cáo tài chính quý 4.2021 Tải về
430/03/2021Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 Tải về
523/03/2020Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 Tải về
625/03/2019Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2018 Tải về
707/06/2017Thuyết minh BC Tài chính 2016 Tải về
828/03/2017Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 Tải về
929/03/2016Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 Tải về
1030/03/2015Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 Tải về
1130/03/2015Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 Tải về
1227/03/2014Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 Tải về
1329/03/2013Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 Tải về
1425/03/2012Báo cáo tài chính năm 2011 Tải về
1528/03/2011Báo cáo tài chính năm 2010 Tải về