STT Nội dung Thời gian đăng
1 CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 08/09/2021
2 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 07/09/2021
3 Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 20/08/2021
4 Công văn của SSC chấp thuận Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa 15/07/2021
5 CBTT chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 28/06/2021
6 CBTT Công ty CP ĐTTM Hoa Sen Việt Nam không còn là cổ đông lớn 25/06/2021
7 CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan 25/06/2021
8 CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan 15/06/2021
9 Ngày đăng ký cuối cùng- chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 02/03/2021
10 CBTT ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 10/07/2020
11 CBTT bổ sung Tài liệu họp Đại hội ĐCĐ thường niên ngày 29/6/2020 27/06/2020
12 CBTT ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 12/5/2020
13 Công văn xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 01/04/2020
14 Thông báo tạm hoãn ĐHĐCĐ năm 2020 01/04/2020
15 Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020) 24/2/2020
16 Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước,cổ đông lớn 31/01/2020
17 Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh 09/01/2020
18 Nghị quyết HĐQT dừng hoạt động Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh 25/09/2019
19 CBTT ký Hợp đồng kiểm toán 2019 28/06/2019
20 CBTT chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Nghệ An 18/03/2019
21 Giấy chứng nhận ĐKKD lần 11 01/03/2019
22 Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 24/01/2019
23 Thư gửi cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản 14/01/2019
24 Bản cung cấp thông tin của ông NGUYỄN NHẬT HOÀNG - Tổng Giám đốc FIT Beverage từ 01.01.2018 20/12/2018
25 CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt DS cổ đông (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) 19/12/2018
26 Quyết định của HĐQT Công ty FIT Beverage về việc thông qua Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan 22/11/2018
27 CBTT Danh sách cổ đông nhà nước-cổ đông lớn 06/07/2018
28 CBTT ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018 03/07/2018
29 Thông báo v/v thành viên BKS xin từ nhiệm 09/05/2018
30 Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 18/10/2017
31 CBTT ngày không còn là cổ đông lớn (Trần Văn Lợi) 30/09/2017
32 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 23/09/2017
33 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 27/07/2017
34 TB việc ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2017 01/07/2017
35 TB nội dung thay đổi ĐKKD (đổi tên Công ty) 04/02/2017
36 Báo cáo danh sách CĐ nhà nước, CĐ lớn 02/02/2017
37 GIẤY ĐKKD FIT BEVERAGE 16/01/2017
38 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt phát hành CP ra công chúng 30/12/2016
39 HNX chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu VKD 28/10/2016
40 CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 01/07/2016
41 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 01/07/2016
42 TB gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 09/06/2016
43 THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 06/05/2016
44 BẢN CÁO BẠCH 14/04/2016
45 SCIC thông báo chào bán cổ phiếu VKD 10/03/2015