STT Nội dung Thời gian đăng
1 Nghị quyết HĐQT thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ 23/09/2021
2 Nghị quyết HĐQT thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 07/09/2021
3 Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đối với ông NGUYỄN VĂN TRUNG 29/08/2021
4 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông VI VÕ HIỆP 29/08/2021
5 Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu ESOP 20/08/2021
6 Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 29/07/2021
7 Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách người lao động được mua cổ phiếu ESOP 01/07/2021
8 Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp động giao dịch với các bên liên quan 12/06/2021
9 Nghị quyết HĐQT thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 28/05/2021
10 Nghị quyết HĐQT bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT 27/04/2021
11 Nghị quyết HĐQT v/v vay vốn tại BIDV Thanh Xuân (Hà nội) 10/03/2021
12 Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh tài sản thế chấp vay vốn Vietcombank Khánh Hòa 10/03/2021
13 Nghị quyết HĐQT v/v vay vốn tại Agribank Diên Khánh (Khánh Hòa) 10/03/2021
14 Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 02/03/2021
15 Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn HĐ tín dụng với Agribank 16/11/2020
16 Nghị quyết HĐQT về việc ký HĐ tín dụng với Vietcombank 16/11/2020
17 Nghị quyết HĐQT về việc hợp tác đầu thư với Công ty TNHH xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam 24/07/2020
18 Nghị quyết HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 10/07/2020
19 Nghị quyết HĐQT về việc hợp tác đầu tư với CTCP TMĐT Trống Đồng 28/05/2020
20 Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ (sau khi gia hạn) 12/5/2020
21 Nghị quyết HĐQT về việc hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 01/04/2020
22 Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Đầu tư Trí Việt 12/3/2020
23 Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 24/2/2020
24 Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh 09/01/2020
25 BB-Nghị quyết HĐQT vay vốn Ngân hàng BIDV Thanh Xuân-Hà nội 20/11/2019
26 BB-Nghị quyết HĐQT vay vốn Ngân hàng AGRIBANK CN Diên Khánh 20/11/2019
27 Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu 20/11/2019
28 Nghị quyết HĐQT dừng hoạt động Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh 25/09/2019
29 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng 14/06/2019
30 Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan 26/04/2019
31 Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Đầu tư và phát triển Nghệ An 18/03/2019
32 Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên 2019 21/02/2019
33 Biên bản, Nghị quyết HĐQT về thời điểm thay đổi tên Công ty 20/02/2019
34 Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm TGĐ (Phạm Công Sinh) 20/12/2018
35 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm TGĐ kiêm Giám đốc Kinh doanh (Nguyễn Nhật Hoàng) 20/12/2018
36 Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh (Nguyễn Nhật Hoàng) 30/03/2018
37 Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc MKT (Ngô Minh Việt) 30/03/2018
38 Nghị quyết bổ nhiệm Phó Giám đốc sản xuất 26/03/2018
39 Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 16/10/2017
40 Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2007 - Lần 1 23/09/2017
41 Nghị quyết HĐQT điều chỉnh dự án Chung cư FIT Tower Nha Trang 24/08/2017
42 Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi tên Công ty 10/01/2017
43 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khoán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khoán 30/12/2016
44 Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi mục đích sử dụng vốn (phát hành chứng khoán) 27/12/2016
45 Nghị quyết HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khoán 27/12/2016
46 Thông báo của HNX về ngày giao dịch đầu tiên CK đăng ký bổ sung 03/11/2016
47 Quyết định của HNX chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 19/10/2016
48 Nghị quyết HĐQT thay đổi vốn Điều lệ Công ty 30/07/2016
49 Quyết định của HĐQT v/v thay đổi vốn Điều lệ Công ty 30/07/2016
50 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung 29/07/2016
51 Nghị quyết HĐQT mua cổ phần Công ty CP Đầu tư và phát triển Nghệ An 08/07/2016
52 Nghị quyết HDQT mua CP Công ty ĐTPT Nghệ An 08/07/2016
53 UBCKNN chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 08/07/2016
54 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 01/07/2016
55 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 01/07/2016
56 Nghị quyết HĐQT xử lý số CP không chào bán hết của đợt phát hành chứng khoán 2016 30/06/2016
57 Nghị quyết HĐQT phân phối số CP không chào bán hết 30/06/2016
58 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng 17/06/2016
59 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc 17/06/2016
60 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng 06/05/2016
61 Công văn HNX chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành... 28/04/2016
62 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách sản xuất 26/04/2016
63 Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh phương án chào bán chứng khoán 16/03/2016
64 Nghị quyết về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng 26/02/2016
65 Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 26/02/2016
66 Nghị quyết về việc chào bán chứng khoán để tăng vốn điều lệ 26/02/2016
67 Nghị quyết HĐQT v/v chào bán chứng khoán tăng vốn điều lệ 26/02/2016
68 NQ HĐQT thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng... 26/02/2016
69 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 18/02/2016
70 Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng nhãn hiệu và các vấn đề liên quan 12/01/2016
71 Nghị quyết HĐQT v/v dừng hoạt động các Chi nhánh, VPĐD, Trạm PP 31/08/2015
72 Nghị quyết HĐQT v/v dừng hoạt động các Chi nhánh, VPĐD, Trạm PP 31/08/2015
73 Nghị quyết HĐQT ngày 22.7.2015 về nhân sự và trích quỹ lương 22/07/2015
74 Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT (08-07-2015) 08/07/2015
75 Ủy quyền Công bố thông tin 20/01/2010