Chính Sách Tuyển Dụng

I- TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGUỒN LỰC

Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Khánh Hòa xác định chất lượng nguồn lực là yếu tố quyết định sự thành công của Doanh nghiệp, do đó Công Ty luôn chào đón tất cả những nhân tố mới mẻ, đột phá và sáng tạo; đồng thời trân trọng những giá trị lâu dài, bền vững cùng tham gia đóng góp phát triển cùng tổ chức.

Công ty đảm bảo một quy trình tuyển dụng công bằng – minh bạch, đảm bảo mọi ứng viên đều được hỗ trợ tốt nhất khi tham gia ứng tuyển vào Công ty.

II- CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG

Với mục đích thu hút và giữ chân nhân tài, Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Khánh Hòa áp dụng cơ chế trả lương Khoa học – Cạnh tranh  – Hấp dẫn, đảm bảo mọi CBNV đều được hưởng thụ xứng đáng hiệu quả công việc mà mình tạo ra. Chính mỗi cá nhân tại Công ty sẽ là người quyết định mức thu nhập của mình dựa trên năng lực và kết quả công việc.

III – CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO- PHÁT TRIỂN

Chúng tôi thấu hiểu rằng nguồn nhân lực có chất lượng là một trong những ưu tiên hàng đầu và là nhân tố quan trọng tạo nên thành công, do đó Công ty luôn quan tâm việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV và khuyến khích tất cả CBNV tự học hỏi và sáng tạo không ngừng với mục tiêu chung phát triển bền vững cùng tổ chức. Định kỳ hàng quý, hàng năm CBNV trong Công ty đều được chủ động lựa chọn và tham gia những buổi đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu. Các hình thức đào tạo cũng phong phú, đa dạng nhằm giúp người lao động thoải mái và tích cực tham gia.

HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA

Với chặng đường hơn 30 năm hình thành và phát triển, Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Khánh Hòa không chỉ là ngôi nhà chung của đại gia đình với bầu không khí đa dạng, phong phú và thân thiện mà còn là môi trường lý tưởng cho mọi thành viên tham gia cống hiến giá trị góp phần xây xựng Công ty vững mạnh, tạo thu nhập ổn định cho bản thân và góp phần xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp.

THÀNH VIÊN