bài viết nổi bật 

Vikoda “FAST to WIN” cho năm 2021

Tin tức chung - 02/01/2021 -0 bình luận

Trong năm 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn do tác động của dịch Covid-19, song Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV Vikoda vẫn đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm phát triển sản xuất kinh doanh theo phương châm “Kết hợp nhanh để hoàn thành mục tiêu”, “Hành động nhanh để chiến thắng” nên đã thu được kết quả khích lệ. Doanh thu đạt gần 260 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt trên 108 tỷ đồng.

Bên cạnh những sản phầm truyền thống như: nước khoáng thiên nhiên có ga truyền thống mang nhãn hiệu ĐảnhThạnh đóng chai thủy tinh; các sản phẩm nước khoáng thiên nhiên không ga nhãn hiệu Vikoda hương vị chanh, cam, xá xị… đã được người tiêu dùng đón nhận và đánh giá cao về chất lượng. Bên cạnh đó, trong năm 2020 Vikoda đã nghiên cứu ra sản phẩm mới như nước Vikoda Soda – Nước khoáng thiên nhiên Soda đầu tiên của Việt Nam và cải tiến nhiều sản phẩm khác…

Năm 2021 với khẩu hiệu hành động “FAST to WIN” (trong đó F: Focus – Tập trung; A: Action – Hành động; S: Steadfast – Cương quyết; T: Together – Cùng nhau) Đảnh Thạnh – Vikoda hội tụ đủ các yếu tố quan trọng là: Năng lực tài chính, đẳng cấp uy tín thương hiệu và toàn thể nhân viên tập trung vào mục tiêu, hành động quyết liệt, nhanh chóng, phối hợp chặt chẽ làm việc với đồng đội cùng hướng đến mục tiêu chung như: Đạt doanh số qua việc chiến lược phát triển sản phẩm theo nhóm; Tối ưu hóa COGS; Mở rộng và tăng hiệu suất phân phối kênh GT; HRC; Thâm nhập kênh phân phối cao cấp, MT.

Mục tiêu doanh thu của Vikoda trong năm 2021  đạt trên 410 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt trên 177 tỷ đồng tăng gần 50% so với năm 2020.