STT Nội dung Thời gian đăng
1 Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020) 24/2/2020
2 Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước,cổ đông lớn 31/01/2020
3 Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh 09/01/2020
4 Nghị quyết HĐQT dừng hoạt động Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh 25/09/2019
5 CBTT ký Hợp đồng kiểm toán 2019 28/06/2019
6 CBTT chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Nghệ An 18/03/2019
7 Giấy chứng nhận ĐKKD lần 11 01/03/2019
8 Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 24/01/2019
9 Thư gửi cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản 14/01/2019
10 Bản cung cấp thông tin của ông NGUYỄN NHẬT HOÀNG - Tổng Giám đốc FIT Beverage từ 01.01.2018 20/12/2018
11 CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt DS cổ đông (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) 19/12/2018
12 Quyết định của HĐQT Công ty FIT Beverage về việc thông qua Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan 22/11/2018
13 CBTT Danh sách cổ đông nhà nước-cổ đông lớn 06/07/2018
14 CBTT ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018 03/07/2018
15 Thông báo v/v thành viên BKS xin từ nhiệm 09/05/2018
16 Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 18/10/2017
17 CBTT ngày không còn là cổ đông lớn (Trần Văn Lợi) 30/09/2017
18 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 23/09/2017
19 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 27/07/2017
20 TB việc ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2017 01/07/2017
21 TB nội dung thay đổi ĐKKD (đổi tên Công ty) 04/02/2017
22 Báo cáo danh sách CĐ nhà nước, CĐ lớn 02/02/2017
23 GIẤY ĐKKD FIT BEVERAGE 16/01/2017
24 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt phát hành CP ra công chúng 30/12/2016
25 HNX chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu VKD 28/10/2016
26 CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 01/07/2016
27 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 01/07/2016
28 TB gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 09/06/2016
29 THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 06/05/2016
30 BẢN CÁO BẠCH 14/04/2016
31 SCIC thông báo chào bán cổ phiếu VKD 10/03/2015